Utdelningsaktie – Assa Abloy

Assa Abloys logo

Det svenska bolaget Assa grundades redan 1881 och är en populär utdelningsaktie. Man har under hela sin historia utvecklat och tillverkat lås- och säkerhetslösningar. 1994 slog sig Assa samman med det finska bolaget Abloy. Bolaget har i dag nästan 50 000 anställda och är verksamma i cirka 70 länder.

Tillväxten har varit god och aktien har stig från 28 kr under finanskrisens dagar till att på senare tid har varit uppe och nosat på 200 kr. Man har höjt eller bibehållit utdelningen i 23 år. Det gör Assa Abloy till ett av de stabilaste utdelningsbolagen i Sverige.

P/E-talet ligger på 50,1 och bolaget har en direktavkastning på 2,09%. Direktavkastningen är inte superhög. Men Assa Abloy är ett moget bolag som ofta höjer utdelningen. Behovet av lås kommer knappast minska i framtiden. Antalet människor på jorden ökar mer och mer samtidigt som behovet kunna låsa om sig och sina ägodelar med säkert kommer att öka ännu mer.

Jag ser det som en naturlig del att äga bolaget som en del av en större aktieutdelningsportfölj.

Varför köpa Assa Abloy?

- Gammalt bolag som har ett vinnande koncept

- Sänker aldrig eller sällan sina utdelningar

- Få utdelning i SEK

Utdelningshistorik 2003-2017

Kommentera

Kommentera