UPM-kymmene blev mitt första bolag

UPM-kymmenes logo

Som första bolag valde jag urtypen för en bra utdelningsaktie – finska UPM-kymmene. Bolaget har en lång historia av att antingen antingen höja eller behålla utdelningen år för år. Direktavkastningen ligger i dag på 4,4%. Aktiekursen föll kraftigt när handelskriget började i höstas. Jag investerar bara på lång sikt och kortsiktiga handelskrig är inget som skrämmer mig utan jag ser sådana händelser som bra köptillfällen.

UPM-kymmene er skogförädlingsbolag som riktar in sig på sju olika områden. Det är bra att bolaget har sju stadiga ben. Skog är något som kommer att bli allt viktigare i en mer globaliserad värld med ökad befolkninge Bolaget satsar bland annat på bioenergi, plywood, papper och etiketter.

Vinsten per aktie har ökat stadigt från 2013. P/E-talet ligger på 12,1. I och med att bolaget är ett finskt bolag blir utdelningar i euro. Det är ett mål som jag har att få utdelningar i olika valutor för att minska en framtida valutarisk. Vem vet var jag bor om 20-30 år. Dumt att bara få utdelningar i SEK om SEK tappar markant i värde under decennierna som kommer.

För mig är bolaget en keeper på lång sikt. Jag är glad att UPM-kymmene blev mitt första bolag för att jag är en skogsmänniska. Vad kunde ha passat bättre?

Kanske är det på denna platsen som jag kommer att njuta mina framtida utdelningar från UPM-kymmene.

Kommentera

Kommentera