DNB Teknologi – en naggande god hjälpryttare

Min portfölj består till största delen av utdelningsaktier. För att kompensera aktierna, ifall de skulle prestera under förväntan, investerar jag också i tre fonder. En av dem är DNB Teknologi. Fonden har en ypperlig historik. Går man in på Morningstar.no och klickar sin till sidan som visar vilka fonder som har gett bäst avkastning under de senaste 10 åren, så hittar man DNB Teknologi överst på den listan.

Varje månad investerar jag 500 kronor i DNB Teknologi. Jag ser fonden som injektionsmotorn i mitt sparande, och jag förväntar att det er den fond/aktie som kommer att ge mest procentuell avkastning över tid.

Historisk utveckling

Fonden har verkligen levererat. De senaste 10 åren har den årliga avkastningen legat på över 26 procent. Förra året var det en bred nedgång för tech-aktier i allmänhet. DNB Teknologi slog sitt jämförelseindex med över 10 procent förra året. Senaste gången som fonden utvecklade sig sämre än sitt jämförelseindex var 2014.

Tankar om framtiden

Jag tror inte att tech-eran är slut. Personligen tror jag att teknologi är det område som allra mest kommer att definiera mänskligheten i det 21:a århundradet, det århundrade som vi nu lever i. Jag har inga problem att äga fonden i 30 år till.

De största innehaven just nu är Alphabet, Oracle, Lenovo, Nintendo och T-Mobile US.

Mer information om fonden kan du hitta här på Morningstar.

Kommentera

Kommentera