Det svenska bolaget Assa grundades redan 1881 och är en populär utdelningsaktie. Man har under hela sin historia utvecklat och tillverkat lås- och säkerhetslösningar. 1994 slog sig Assa samman med det finska bolaget Abloy. Bolaget har i dag nästan 50 000 anställda och är verksamma i cirka 70 länder. Tillväxten har varit god och aktien […]