Det är inte bara ekonomin som ska underhållas. Utan fysiskt välbefinnande betyder inte ens ekonomiska situation inte något. Jag ser fysiskt och psykiskt välbefinnande som primärt, ekonomisk rikedom som sekundärt. 2019 kommer jag har ett par olika träningsmål, men inte samtidigt. För mig betyder det lika mycket att sätta upp ett fysisk mål och klara […]